Úvod
    Poslanie
    Vzdelávanie
    Projekty
    Iné aktivity
    Partnerstvá
    Kontakt
     
  Projekty

Dokončené projekty
V rokoch 2006 a 2007 sme sa podieľali na tvorbe internetového full-servisového biznis portálu www.PODNIKAJTE.sk.

V roku 2006 sme mali podporený projekt zameraného na komunálne voľby z Nadácie otvorenej spoločnosti s názvom „Mladí Brezňania v komunálnych voľbách“. Projekte sa zameriaval na angažovanie mládeže aktívnych ľudí do formulovania názorov na zlepšenia, ktoré by sa mali v meste udiať a tiež názory na spokojnosť s podmienkami, ktoré Brezno vytvára na život v jednotlivých častiach mesta.
Výstupom projektu bola informačná brožúra so základnými informáciami pre občanov/voličov, následne sme uskutočnili dotazníkový prieskum medzi občanmi s cieľom zistiť ich potreby a názory na fungovanie samosprávy v meste.

V roku 2006 sme vytvorili Analýzu podnikateľského prostredia na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii. Táto analýza bola súčasťou projektu Program susedstva Maďarsko - Slovensko – Ukrajina (Interreg IIIA) pre významnú poradenskou organizáciu z východného Slovenska.

Pri realizácii projektu "Elektronický poradenský systém", ktorý realizovalo Centrum prvého kontaktu Brezno z podpory Európskeho sociálneho fondu bolo našou úlohou vytvárať psychologicko-osobnostné testy, ktoré majú záujemcom napr. o podnikanie z radov študentov stredných škôl pomôcť pri zvolení vhodnej kariérnej dráhy.
Viac o projekte: www.radca.sk

Neúspešné projekty
V roku 2006 sme požiadali o príspevok na projekt so zameraním na zvýšenie zamestnateľnosti istých skupín obyvateľstva (JPD BA3 - 1.1.). Hodnotiaca komisia neodporučila náš projekt pre udelenie grantu z dôvodu podpory iných projektov.