Úvod
    Poslanie
    Vzdelávanie
    Projekty
    Iné aktivity
    Partnerstvá
    Kontakt
     
  Partnerstvá

Našim zámerom je nadväzovať partnerstvá s inými organizáciami, s ktorými môžeme lepšie napĺňať naše ciele.

OZ Gimma
Toto občianske združenie z Trenčína sa zaoberá rôznymi spôsobmi celoživotného vzdelávania. Pre nás znamená toto partnerstvo možnosť rýchlejšieho rastu.
http://www.gimma.org
Podnikajte.sk - internetový plno-servisový poradenský portál pre podnikateľov

Centrum prvého kontaktu Brezno
S týmto združením v súčasnosti spolupracujeme ako dodávateľ expertných služieb a veľmi si vážime vzájomný vzťah, ktorého výsledkom je lepšia činnosť každej organizácie.
http://brezno.cpk.sk

Športový klub Brezno
Fyzické danosti ovplyvňujú aj výkony psychiky. Preto sme nadviazali spoluprácu s týmto klubom, ktorý sa zaoberá teambuildingom, organizuje vysokozážitkové aktivity a kurzy prežitia.