Úvod
    Poslanie
    Vzdelávanie
    Projekty
    Iné aktivity
    Partnerstvá
    Kontakt
     
  Kontakt

Poštová adresa: Stredoeurópsky vzdelávací inštitút
P. O. Box 30
977 01 Brezno
E-mailová adresa: info@sevi.sk
   
Identifikačné číslo: 37997572
Daňové IČ: 2022014665
   
Bankové spojenie: 2002612253/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava)