Úvod
    Poslanie
    Vzdelávanie
    Projekty
    Iné aktivity
    Partnerstvá
    Kontakt
     
  Vízia

Našou víziou sú v múdrosti konajúci ľudia, žijúci v zodpovednosti a slobode.

Poslanie

Poslaním inštitútu je rozširovať vzdelanosť ľudského kapitálu.
Chceme prinášať radosť z vlastnenia poznatkov.
Usilujeme sa o pozitívne vnímanie vecí nových a zmyslu tých starých.

Ciele

  • zabezpečenie vzdelávania v špecifických znalostiach a zručnostiach.
  • podpora začínajúcich a existujúcich malých a stredných podnikateľov
  • rozvoj podnikateľského ducha a ekonomických znalostí u mladých ľudí