Úvod
    Poslanie
    Vzdelávanie
    Projekty
    Iné aktivity
    Partnerstvá
    Kontakt
     
  Iné aktivity

Prenájom techniky
Okrem vzdelávania sa venujeme aj prenájmu vzdelávacej a prezentačnej techniky:
pre záujemcov máme k dispozícii prenosné počítače, digitálny projektor, flip-chart a pod.

Vzdelávanie našich členov
Svojou činnosťou tvoríme kapitál, ktorý následne využívame na aktívne vzdelávanie našich spolupracovníkov v oblastiach, kde vidíme potenciál pre ďalší rozvoj.